دستگاه هاى متحرك از جمله ماشين آلاتى هستند كه اگر چه نيروى كارى بيشترى را ميطلبند اما دستيابى به ظرفيت توليدهاى بالا با كيفيت استاندارد را براى اكثر توليد كنندگان ممكن ميسازند. دستگاه هاى جدول ساز متحرك در ۲ تيپ مختلف دسته بندى ميشوند.

دستگاه هاى متحرك از جمله ماشين آلاتى هستند كه اگر چه نيروى كارى بيشترى را ميطلبند اما دستيابى به ظرفيت توليدهاى بالا با كيفيت استاندارد را براى اكثر توليد كنندگان ممكن ميسازند. دستگاه هاى بلوك ساز متحرك در ٣ تيپ مختلف دسته بندى ميشوند.

در خط توليدهاى گسترده همواره از دستگاه هاى بلوك ساز ثابت براى توليد قطعات بتونى با كيفيت استاندارد استفاده ميشود. دستگاه هايى با ظرفيت توليد بالا و قابليت توليد انواع مختلف جدول ها، سنگفرش ها(بصورت تك لايه و چند لايه) و بلوك ها.

از بخش هاى مهم و جدا نشدنى چرخه هاى (کوچک و بزرگ) توليد قطعات بتونى ، دستگاه هاى ملات ساز هستند. دقت عمل در اين بخش دسترسى به محصول با كيفيت استاندارد و ويژگى هاى دلخواه را ممكن ميسازد. عملکرد دستگاه با توجه به ویژگی های ساختاری پیش بینی شده و مورد انتظار تولید کنندگان از مواد اولیه (پس از آماده سازی)، متفاوت خواهد بود.

با توجه به اين كه امروزه محصولات بتونى با ويژگى هاى ساختارى متفاوت و متناسب با كاربردهاى مختلف توليد ميشوند، داشتن دقت كافى در آماده سازى مواد اوليه امر بسيار مهمى محسوب ميشود. ايستگاه هاى توزين با استفاده از آخرين تكنولوژى ها در بخش محاسبات و اندازه گیری اين امكان را به توليد كنندگان ميدهند كه بتوانند مواد اوليه خود را با نسبت هاى دلخواه به دستگاه هاى ملات ساز منتقل كرده و در نهايت به تولید محصول مورد نظر به لحاظ ساختارى کمک کنند.

همواره يكى از مهمترين دغدغه هاى توليد كنندگان علاوه بر توليد، نحوه جمع آورى و نگه دارى محصولات بوده است. جمع آورى صحيح توليدات ميتواند چرخه توليد را سرعت قابل توجه ايى ببخشد و تأثير چشمگيرى بر افزايش كيفيت عرضه محصولات به مشتريان داشته باشد. سامانه انتقال بلوك با دقت بالا و سهولت كافى پاسخ دهنده ى اين نياز توليد كنندگان خواهد بود.