تکنوبلوک

 • TB.150

   دستگاه جدول ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.150

 • TB.250

   دستگاه جدول ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.250

 • TB.M53

  دستگاه بلوک ساز ثابت ، تولید بر روی پالتهای چوبی بصورت تک لایهTB.M53

 • TB.M55

  دستگاه بلوک ساز ثابت ، تولید بر روی پالتهای چوبی بصورت تک لایه و دو لایهTB.M55