تکنوبلوک

  • TB.1000

    دستگاه میکسر ۱ مترمکعبی(توئین شفت)TB.1000

  • TB.500

    دستگاه میکسر نیمه اتوماتیکTB.500